Waar kunnen wij u mee helpen?

Wij helpen u graag met allerlei pensioenvraagstukken. Of het gaat om het opzetten van een nieuwe regeling voor werknemers, het bieden van inzicht of het uitwerken van een persoonlijk pensioenplan voor een particulier, een werknemer of ondernemer.

 

WAT IS PENSIOEN

  • Vermogen opbouwen voor uw oude dag
  • Verzekeren van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid
  • Verzekeren van inkomen voor uw nabestaanden na uw overlijden

Kortom pensioen is inkomenszekerheid voor u, uw partner en kinderen die (mede) afhankelijk zijn van het loon.

 

VERZEKEREN

Verzekeren is slechts één mogelijkheid om de financiële risico’s van overlijden of arbeidsongeschiktheid af te dekken. Wij zoeken naar een goede balans tussen inkomsten en uitgaven enerzijds en schulden en bezittingen anderzijds. Om dit te realiseren kijken wij naar meer dan alleen verzekeren.

 

PERIODIEK AANDACHT

Omdat situaties veranderen en prioriteiten verschuiven is het belangrijk te monitoren welke effecten wijzigingen hebben op de financiële stabiliteit. Dit is wat ons betreft een continu proces.

 

Voor wie werken wij?